Onderneming

Invadco koopt vorderingen op failliete ondernemingen.

Invadco is een onafhankelijke onderneming gevestigd te Amsterdam. De oprichters houden zich bezig met het kopen van vorderingen sinds 1998.

Gegarandeerd en direct geld uit faillissement

Strategie

De looptijd van een faillissement in Nederland bedraagt gemiddeld 4 jaar. In slechts 4 van de 100 faillissementen kunnen de concurrente crediteuren een (gedeeltelijke) uitkering tegemoet zien; in 96% van de uitgesproken faillissementen ontvangen de concurrente crediteuren derhalve geen uitkering.

Invadco koopt concurrente vorderingen op failliete ondernemingen. Zij biedt crediteuren de gelegenheid hun vordering te verkopen tegen onmiddellijke betaling van een overeengekomen koopprijs. De koopprijs is gebaseerd op de risico's in het faillissement en de verwachte tijdsduur van het faillissement.

De oprichters van Invadco begonnen met het kopen van vorderingen in de Fokker Aircraft faillissementen (vanaf 1998). Ze zijn actief (geweest) in vele (Nederlandse) faillissementen. De meeste namen zijn onbekend bij het publiek. Meer bekende namen zijn onder andere AND, DAF, DSB Bank, Enron, Fokker Aircraft, KPNQwest, Landis, NBBS, Storteboom, Swissair, TXU, Verolme, Verto en Van der Hoop Bankiers.

Invadco doet zaken met (buitenlandse) crediteuren zoals advocatenkantoren, kredietverzekeraars, financiele instellingen, multinationals en overige handelscrediteuren. Op dit moment heeft Invadco ongeveer 700 vorderingen op circa 100 verschillende failliete debiteuren.

Conform artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek wordt een vordering overgedragen door middel van een akte van cessie en een mededeling van de cessie aan de debiteur (de curator). Invadco stelt deze stukken kosteloos op.

Verkopers

Invadco biedt crediteuren van failliete ondernemingen de gelegenheid hun vordering over te dragen tegen onmiddellijke betaling van een overeengekomen koopprijs. De koopprijs is gebaseerd op de risico's in het faillissement en de verwachte tijdsduur van het faillissement. Invadco verschaft directe liquiditeit en zekerheid aan crediteuren. Nadat overeenstemming over de koopprijs is bereikt, is de procedure als volgt:

3

Invadco informeert de curator over de cessie van de vordering, zodat de curator op de hoogte is dat Invadco in de plaats van de oorspronkelijke crediteur is getreden;

4

Invadco wacht de afloop van het faillissement af.

1

Invadco stelt een akte van cessie op en zend deze aan de crediteur;

2

Nadat zowel Invadco als de crediteur de akte van cessie hebben ondertekend, geeft Invadco - na retour ontvangst van de akte van cessie - onmiddellijk opdracht aan haar bank tot overboeking van de koopprijs;

Door overdracht van de vordering aan Invadco gaan de risico's van het faillissement over op Invadco. De oorspronkelijke crediteur loopt geen risico meer. Invadco speculeert er op binnen een redelijke termijn meer van de curator uitgekeerd te krijgen dan de koopprijs die zij heeft betaald aan de oorspronkelijke crediteur; Invadco maakt dan winst. Indien uiteindelijk minder dan de koopprijs wordt uitgekeerd, is het verlies voor rekening van Invadco.

Directie

Thijs Aardenburg (jurist, 1968) is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in faillissementsrecht. Thijs is sinds 2000 actief als distressed-debt-specialist en is oprichter en Managing Partner van Invadco sinds 2006.

Invadco

Martijn van Beek (jurist, 1972) is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en heeft de post doctorale opleiding Business Valuation Essentials aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) afgerond. Martijn is sinds 1998 actief als distressed-debt-specialist en is oprichter en Managing Partner van Invadco sinds 2006.

Invadco

Taxatie

Heeft u een vordering op een Nederlandse failliete onderneming en bent u geïnteresseerd in een taxatie van deze vordering ?
Door onderstaand formulier vrijblijvend in te vullen ontvangt u een waardebepaling van de vordering.

Formulier

Taxatie formulier

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Tegoeden

De afwikkeling van faillissementen in Nederland is een langdurig proces. Indien een faillissement na jaren door de curator wordt afgewikkeld, komt het regelmatig voor dat schuldeisers onvindbaar en onbereikbaar zijn. Het tegoed dat de curator niet aan de schuldeisers kan uitkeren, stort de curator bij het Ministerie van Financien in de consignatiekas. De tegoeden worden door het Ministerie 25 jaar bewaard. Daarna vervalt het tegoed aan de Nederlandse Staat. Invadco traceert onvindbare schuldeisers – wereldwijd - en staat hen bij in het opvragen van hun tegoeden bij het Ministerie van Financien.

Ook voor onvindbare rechthebbenden van erfenissen en onteigeningen, kan Invadco van hulp zijn.

Bent u geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden via contact. Invadco staat u bij op basis van no-cure-no-pay: indien wij geen tegoed voor u traceren en/of incasseren, betaalt u geen kosten.

Contact

Martijn van Beek
T: +31 20 470 3537
F: +31 20 470 5816
vanbeek@invadco.com

Thijs Aardenburg
T: +31 20 470 3537
F: +31 20 470 5816
aardenburg@invadco.com

Route

 
Kantooradres
Nieuwezijds Voorburgwal 308-C
1012 RV Amsterdam


Postadres
Postbus 15312
1001 MH Amsterdam
invadco@invadco.com